Jak vznikala kronika

Jmenuji se Miroslav Náplava. Ano jsem NÁPLAVA jako řada potenciálních čtenářů těchto řádků. To příjmení není zas tak běžné a svádí k tomu, přemýšlet o tom, kde se vzalo, kde se s ním je možno setkat. Ty otázky si možná kladl nejeden z Vás.  Vím, že je mezi Náplavy řada těch, kteří se do stejného hledání svých kořenů pustili také. Otázky o svém původu si kladl i můj strýc Karel Náplava z Kroměříže, na jehož práci jsem navázal.

My Náplavové máme 400letou historii svého rodu, která je spojena s historií Buchlova a jeho panství. Rozhodl jsem se, že se tomuto hledání budu trvale věnovat a to do hloubky.

Další roky jsem ve svém volnu sedával u počítače obklopen papíry a trpělivě jsem prohlížel jednotlivé matriky a pořizoval výpisky o všech záznamech o narození, sňatcích a také úmrtí všech zde zapsaných Náplavů. Některé zajímavé a rozhodující odkazy jsem si hned kopíroval do svého soukromého archivu dokumentů. Ze všech těchto záznamů, jsem sestavil přehledné tabulky a chronologicky i místně je seřadil. Z těchto přehledů jsem pak pro každého nositele jména Náplava, který zasáhl do populace Náplavů v celé této historii, sestavil do excelové tabulky osobní list, do kterého jsem o každém jednotlivci shromáždil a ucelil všechna životní data, která se mi podařilo vyhledat – datum narození; jeho rodinný původ (oba rodiče); místo, kde žil; jeho manželku/y a také všechno jeho potomstvo nalezené v matrikách.

Dospěl jsem k závěru, že by bylo škoda nechat si informace, které jsem shromáždil do obsáhlé databáze, pouze pro sebe. Ve spolupráci s oslovenými Náplavy se podařilo rozjet práce na dokončení kroniky. Webové stránky obsahující shromážděná data a textovou část kroniky je tak završením mého více jak desetiletého snažení o odhalení historie našeho rodu.

Více o kronice