Jak vznikala kronika

1600–1650    Kdo jsi a odkud přicházíš? Nelžou pověsti?

1650–1700    Ta hrozná válka skončila. Jak to bylo dál?                                                                 

1700–1750    Výsostné postavení v době temna.  Čím vším jsme byli.                                       

1750–1800    Rod se rozrůstá.  Bude místo pro všechny?                                                                 

1800–1850    Čím se živili naši předkové. aneb jak to bylo s majetkem?                                              

1850–1900    Expandování rodu. Kam jsme až došli?                                                                           

1900–1920    Nad Rakouskem–Uherskem se stahují mraky budeme ho bránit?